پنجمین پیش‌نشست اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی

 

موضوع نشست:

حکمرانی انرژی در ایران با تکیه بر مفهوم مردمی‌سازی

 

سخنرانان:

حامد صاحب هنر

کارشناس حوزه اقتصاد نفت و گاز

 

محمد نعمتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 

 زمان:

سه‌‌شنبه 4 مهرماه ۱۴۰۲ ساعت 8:00 الی 10:00

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی - خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- سالن پژوهش 

 

لینک حضور در نشست:

https://b2n.ir/earcc