اولین پیش‌نشست اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده (باهدف شفافیت اقتصادی)

اعضاء نشست

رضا باقری اصل 

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

جواد حسین‌زاده 

رئیس مرکز آمار ایران

 

اشکان شباک 

رئیس پژوهشکده‌ی آمار

 

سیدامیر اصغری 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

زمان:

 چهارشنبه 14 دی‌ماه ۱۴۰1 ساعت 13 الی ۱۵:۳۰ 

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست:

https://b2n.ir/earcc