دومین پیش‌نشست اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده (با هدف شفافیت اقتصادی)

 

موضوع نشست:

حکمرانی داده در عصر توسعه زیست‌بوم‌های داده‌باز


ارائه‌دهندگان: 

عمادالدین پاینده 

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی 

 

احمد رونقی خامنه 

کارآفرین و پژوهشگر هم‌آفرینی داده‌محور 

 

با حضور اساتید، خبرگان، مدیران و صاحب‌نظران 

 

زمان:

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰  

 

مکان:

پژوهشکده آمار

 

لینک حضور در نشست: www.skyroom.online/ch/srtc/datagovern