دومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی

 

موضوع نشست:

الزامات اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی در برنامه هفتم توسعه 

(نقد و بررسی طرح پیشنهادی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس)

 

سخنران:

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

اعضاء نشست:

امیر باقری

معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‍ریزی

 

محمود نوربخش

کارشناس و صاحبنظر مسائل بودجه در سازمان برنامه و بودجه

 

زمان:

چهارشنبه 7 تیرماه 1402 ساعت 7:00 الی 9:00

 

مکان:

خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی

 

حضور مجازی در نشست:

https://b2n.ir/earcc