سومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

 

موضوع:

آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی آب بر تأمین امنیت آب و غذا

 

سخنران:

سمانه عابدی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اعضاء نشست:

فتح‌اله تاری

رئیس پژوهشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مرتضی تهامی‌پور زرندی 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

فرخ مسجدی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه

 

زمان:

دوشنبه 12 تیرماه 1402 ساعت 8:00 الی 10:00

 

مکان:

خیابان بهشتی- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی - سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc