چهارمین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

 

موضوع:

اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی در ایران

 

سخنران:

محمد قاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اعضاء نشست:

فتح‌اله تاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی دینی ترکمانی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 

حجت‌اله میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمان:

سه‌شنبه 13 تیرماه 1402 ساعت 8:30 الی10:30

 

مکان:

خیابان بهشتی- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی - سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc