اولین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

 

موضوع:

آسیب‌شناسی حکمرانی و مدیریت صندوق‌ها و اصلاحات ضروری

 

سخنران:

حجت‌اله میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اعضاء نشست:

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

فتح‌اله تاری

رئیس پژوهشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

سیدمحمدرضا سیدنورانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت

 

جواد طاهرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمان:

دوشنبه 5 تیرماه 1402 ساعت 9:30 الی10:30

 

مکان:

خیابان بهشتی- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی - سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc