دومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

 

موضوع:

شبه سرمایه‌داری رانتیر: اقتضائات نظم اقتصاد سیاسی در الگوی حکمرانی

 

سخنران:

غلامرضا حداد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اعضاء نشست:

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

فتح‌اله تاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

سیدمحمدرضا سیدنورانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت

 

بهزاد عطارزاده

پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی

 

زمان:

دوشنبه 5 تیرماه 1402 ساعت 10:30 الی11:30

 

مکان:

خیابان بهشتی- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه سوم- پلاک 9- پژوهشکده امور اقتصادی - سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc