پنجمین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

 

موضوع نشست:

آسیب‌شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی

 

ارائه‌کننده:

محسن رحمتی‌نیا

دانشجوی دکتری اقتصاد و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی

 

ناقد بحث:

رضا محمدی کرجی

استادیار گروه حقوق موسسه امام خمینی ره 

 

زمان:

دو‌شنبه 12 تیرماه ۱۴۰۲ ساعت 10 الی 12

 

مکان:

قم، میدان رسالت، ابتدای بسیج، ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، طبقه سوم.

 

لینک حضور در نشست:

https://b2n.ir/earcc