دومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی

موضوع نشست:

حکمرانی اقتصادی مالکیت و مدیریت معادن

 

سخنران:

امین‌رضا عابدی نژاد

قائم مقام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

 

اعضاء نشست:

مصطفی اراکی

دانش‌پژوه فقه نظام اقتصادی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)

 

مصطفی عبداللهی

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام

 

سیدمصطفی محمدی

پژوهشگر فقه نظام و استاد حوزه علمیه  

 

زمان:

چهار‌شنبه 24 خرداد‌ماه ۱۴۰2 ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰

 

مکان:

قم. میدان رسالت. ابتدای بسیج. ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری طبقه سوم.

 

لینک حضور در نشست:

https://b2n.ir/earcc