نهمین پیش‌نشست اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی

 

موضوع نشست:

صندوق توسعه و رابطه دولت و نفت در برنامه هفتم توسعه

 

اعضاء نشست

محمدجواد توکلی 

رییس پژوهشکده امور اقتصادی

 

سیدعلی روحانی

سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی

 

عبدالحسین شیروی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

علیرضا صالح

عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی

 

سیاب ممی‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

محمد نعمتی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

 

زمان:

چهارشنبه 7 تیر‌ماه 1402

ساعت 12:30 الی 16:00

 

مکان:

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سالن جهاد اقتصادی

 

پیوند شرکت در نشست:

https://b2n.ir/earc