چهارمین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی

 

ارائه کننده:

حسن سبحانی

 

با حضور کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران بانکی

 

سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه 1402

زمان: ساعت 15 الی 18

 

محل:

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سالن تلاش

 

پیوند شرکت در نشست:

 https://skyroom.online/ch/favacenter/mefa