اولین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی؛ آسیب‌شناسی نظام بانکی در گام اول

سخنران:

حمید آذرمند

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی

 

اعضاء نشست:

امیرحسین امین‌آزاد

صاحبنظر امور بانکی

 

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی

صاحبنظر امور بانکی

 

مهرداد سپه‌وند

صاحبنظر امور بانکی

 

زمان:

یک‌شنبه ۲۷ آذر‌ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست:

https://b2n.ir/earcc