دومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی؛ اصلاحات ساختاری در نظام بانکی

 

ارائه کننده:

مسعود درخشان

 

با حضور کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران بانکی

 

سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه 1402

زمان: ساعت 15الی 17

 

پیوند شرکت در نشست:

 https://skyroom.online/ch/favacenter/mefa