هفتمین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی

 

موضوع نشست:

آسیب‌شناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی

 

سخنران:

احمدرضا صفا

دبیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

 

زمان:

چهارشنبه 31 خردادماه ۱۴۰۲ ساعت 16 الی 18

 

مکان:

سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی