سومین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی

سخنران:

سعید شادکار

مدرس دانشگاه، مشاور خدمات بانکی، تنظیم‌گری و طراحی سازوکار

 

اعضاء نشست

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

مهدی نوری

دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه تهران

 

مرتضی عزتی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

علی سعدوندی

مؤسس کلینیک اقتصاد و استاد بانکداری بین‌الملل

 

چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه 1402

زمان: ساعت 8:30 الی 10:30

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

پیوند شرکت در نشست:

https://b2n.ir/earc