اولین نشست کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی - حمایتی

 

موضوع:

نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی

 

سخنرانان:

مهدی موحدی بکنظر

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی

 

رحیم سرهنگی

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

 

احمدرضا ملکی‌مقدم

مشاور رئیس مرکز پایش فقر کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

اعضاء نشست:

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

مرتضی مرتضوی کاخکی

معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی
 

ایمان رفیعی

پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی

 

اشکان هراتی 

معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
 

زمان:

سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه 1402 ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

مکان:

سالن پژوهش پژوهشکده امور اقتصادی