دومین نشست کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی - حمایتی

 

موضوع:

ظرفیت سامانه ملی سخا در راستای شناسایی نیازمندان

 

سخنران:

ابراهیم باغبانی

رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد 

 

اعضاء نشست:

محمدجواد توکلی

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

مهدی موحدی بک‌نظر 

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
 

اشکان هراتی 

معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
 

زمان:

سه‌شنبه  9 خردادماه 1402 ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

مکان:

مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره(