سومین نشست کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی - حمایتی

 

موضوع:

نقش سازوکارهای بازتوزیعی در تحقق عدالت اجتماعی از منظر افراد و خانواده‌ها

 

سخنران:

علی حیدری

رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

اعضاء نشست:

نرگس اکبرپور

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 

موسوی خطاط

کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی

 

صابر شیبانی

ریس انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران

 

محمدرضا کارگر شورکی

سرپرست موسسه کار و تأمین اجتماعی

 

مهدی موحدی بک‌نظر 

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
  

زمان:

چهارشنبه 7 تیرماه 1402 ساعت ۱۰ الی12:30

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc