پنجمین نشست کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی - حمایتی

 

موضوع:

مبانی نظری و الزامات اجرائی یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی حمایتی

 

سخنران:

محمدجواد توکلی 

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

 

اعضاء نشست:

محمدجواد رضائی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 

 

مصطفی کاظمی

استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

اسماعیل گرجی‌پور

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

 

 

زمان:

یک‌شنبه 18 تیرماه 1402 ساعت 7 الی 9

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc