اعضای کار گروه

اشکان شباک

آقای اشکان شباک

رئیس کارگروه

 

روشنک علی‌اکبری صبا

خانم روشنک علی‌اکبری صبا

دبیر کارگروه

 

 
 
الله‌محمد آقایی

آقای الله‌محمد آقایی

عضو کارگروه

 

کمیل احمدی لیوانی

آقای کمیل احمدی لیوانی

عضو کارگروه

 

سیدامیر اصغری

آقای سیدامیر اصغری

عضو کارگروه

 

لیدا طاهره امینی

خانم طاهره امینی

عضو کارگروه

 

عمادالدین پاینده

آقای عمادالدین پاینده

عضو کارگروه

 

علیرضا رضایی

آقای علیرضا رضایی

عضو کارگروه

 

احمد رونقی خامنه

آقای احمد رونقی خامنه

عضو کارگروه

 

لیدا کلهری ندرآبادی

خانم لیدا کلهری ندرآبادی

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری حکمرانی بر مبنای داده در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی
 • کارکردهای حکمرانی بر مبنای داده
 • شاخص‌های هشدار بحران‌های اقتصادی
 • مرز محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی داده و شفافیت اقتصادی
 • الزامات به‌کارگیری نظام‌مند داده‌ها در تدوین سیاست‌های اقتصادی
 • الگوی مطلوب حکمرانی داده‌های اقتصادی در کشور
 • الزامات پدافند اقتصادی شفافیت اقتصادی
 • ظرفیت داده‌محوری در پیش‌بینی آمارهای کلان اقتصادی
 • ارزش و جایگاه حکمرانی بر مبنای داده در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
 • هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی بر مبنای داده (ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
 • ظرفیت ارزش‌آفرینی داده‌ها در تحولات اقتصادی
 • اهمیت داده‌ها برای پی‌ریزی، شکل‌دهی و الهام‌بخشی به فعالیت‌های دولت
 • سند تحول ساختار حکمرانی شفافیت اقتصادی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ فیلم

نشست اول

1401-10-14 - دانلود فایل - -

نشست دوم

1402-02-20 دانلود فایل دانلود فایل - -

نشست سوم

1402-02-24 دانلود فایل دانلود فایل - -