ثبت نام در همایش ملی اقتصاد ایران

لطفا نام خود را بنویسید.
لطفا نام خانوادگی خود را بنویسید.
کد ملی خود را وارد کنید.
یک آدرس ایمیل بنویسید.
شماره تماس خود را درج کنید.
شماره موبایل خود را وارد کنید.
آدرس پستی خود را با ذکر نام شهر اعلام بفرمایید.
نام شرکتی که در آن فعالیت دارید را بنویسید.
حوزه فعالیت شرکت را بنویسید.
سمت شما در شرکت چیست؟
تلفن تماس شرکت را بنویسید - در صورتی که تلفن داخلی دارید در ادامه شماره تماس با خط فاصله از شماره تماس جداگانه بنویسید.
شماره نمابر/فکس شرکت را بنویسید.
یکی از پکیج ها را انتخاب فرمایید.
فایل اسکن شده کارت دانشجویی خود را ارسال فرمایید.

جهت واریز مبالغ از اطلاعات بانکی زیر استفاده فرمایید.

شماره شبا: ۳۱۰۵۷۰۴۰۰۱۸۱۰۱۳۸۳۸۲۵۱۱۰۱
شماره حساب: ۴۰۰۱،۸۱۰۰،۱۳۸۳۸۲۵۱،۱
شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۲۰۰۳۸۱
همایش سازان پایا کیش

فیش پرداختی و یا لوگو را طبق تعریف اعلام شده آپلود فرمایید.