کمیته علمی

دکتر داریوش ابوحمزه

رییس مرکز آمار ایران

دکتر مرضیه اسفندیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر اشکان شباک

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده آمار

دکتر بهزاد بابازاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر روزبه بالونژاد نوری

عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر رسول بخشی دستجردی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر سیدمهدی پاکذات

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر عادل پیغامی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دکتر محمدجواد توکلی

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دکتر باقر درویشی

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر سیدمحمدجواد رزمی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدعلی روحانی

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر عطاء‌اله رفیعی آتانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر منصور زراءنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مصطفی سلیمی‌فر

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدجواد شریف‌زاده

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر سعید شوال‌پور آرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر حسین صمصامی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد عاملی

عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر جواد عرب یارمحمدی

عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر سیدهادی عربی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

دکتر سعید فراهانی‌فرد

عضو هیئت علمی دانشگام قم

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

دکتر محمدمهدی مجاهدی مؤخر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر غلامعلی معصومی‌نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان

دکتر محمد نعمتی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (دبیر علمی همایش)

دکتر کاظم یاوری

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد