اعضای کار گروه

اشکان شباک

اشکان شباک

رئیس کارگروه

 

روشنک علی‌اکبری صبا

روشنک علی‌اکبری صبا

دبیر کارگروه

 

 
 
الله‌محمد آقایی

الله‌محمد آقایی

عضو کارگروه

 

کمیل احمدی لیوانی

کمیل احمدی لیوانی

عضو کارگروه

 

سیدامیر اصغری

سیدامیر اصغری

عضو کارگروه

 

لیدا طاهره امینی

طاهره امینی

عضو کارگروه

 

عمادالدین پاینده

عمادالدین پاینده

عضو کارگروه

 

علیرضا رضایی

علیرضا رضایی

عضو کارگروه

 

احمد رونقی خامنه

احمد رونقی خامنه

عضو کارگروه

 

لیدا کلهری ندرآبادی

لیدا کلهری ندرآبادی

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری حکمرانی بر مبنای داده در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی
 • کارکردهای حکمرانی بر مبنای داده
 • شاخص‌های هشدار بحران‌های اقتصادی
 • مرز محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی داده و شفافیت اقتصادی
 • الزامات به‌کارگیری نظام‌مند داده‌ها در تدوین سیاست‌های اقتصادی
 • الگوی مطلوب حکمرانی داده‌های اقتصادی در کشور
 • الزامات پدافند اقتصادی شفافیت اقتصادی
 • ظرفیت داده‌محوری در پیش‌بینی آمارهای کلان اقتصادی
 • ارزش و جایگاه حکمرانی بر مبنای داده در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
 • هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی بر مبنای داده (ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
 • ظرفیت ارزش‌آفرینی داده‌ها در تحولات اقتصادی
 • اهمیت داده‌ها برای پی‌ریزی، شکل‌دهی و الهام‌بخشی به فعالیت‌های دولت
 • سند تحول ساختار حکمرانی شفافیت اقتصادی
 • مبانی نظری حکمرانی بر مبنای داده در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی
 • الزامات و کارکردهای حکمرانی بر مبنای داده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری
 • مرز امنیت و محرمانگی داده‌ها در نظام حکمرانی بر مبنای داده در شفافیت اقتصادی تعامل‌پذیری داده‌ها، چالش مالکیت داده‌ها و واسطه‌گران داده‌ها
 • الزامات به‌کارگیری نظام‌مند داده‌ها در تدوین و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی الگوی مطلوب حکمرانی بر مبنای داده‌ در اقتصاد کشور و جایگاه آن در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
 • الزامات پدافند اقتصادی در شفافیت اقتصادی
 • ظرفیت داده‌محوری در پیش‌بینی‌ها و پژوهش‌های مرتبط با آمارهای کلان اقتصادی
 • هوشمند‌سازی ساختار حکمرانی بر مبنای داده (بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناوری‌های نوظهور و اقتصاد دیجیتال در شفافیت اطلاعات اقتصادی)
 • ظرفیت ارزش‌آفرینی داده‌ها در تحولات اقتصادی اهمیت داده‌ها و زیست‌بوم داده‌های آزاد برای پی‌ریزی، شکل‌دهی، الهام‌بخشی و هم‌آفرینی داده‌محور در فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی حکمرانی داده‌‌‌محور با رویکرد شفافیت اقتصادی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت تصاویر

اولین نشست تخصصی

1401/10/14 - دانلود فایل - دانلود فایل -

جلسه اول کارگروه

1402/02/20 دانلود فایل دانلود فایل - - دانلود فایل

جلسه دوم کارگروه

1402/02/24 دانلود صورت جلسه دانلود فایل - - -

دومین نشست تخصصی

1402/03/10 Open Data - An Ecosystem Approach - - دانلود فایل -

سومین نشست تخصصی

1402/03/24 کاربرد هوش مصنوعی
فایل پرزنت بیگ دیتا
- - - -

چهارمین نشست تخصصی

1402/04/12 چالش به کارگیری آمارها - - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
-

پنجمین نشست تخصصی

1402/04/21 داده آمایی
احسان و نیکوکاری
- - دانلود فایل دانلود فایل

-

- - - - - -