اعضای کار گروه

مهدی رزم آهنگ

مهدی رزم آهنگ

رئیس کارگروه

 

مینو خان زاده

مینو خان زاده

دبیر کارگروه

 

 
 
مسعود براتی

مسعود براتی

عضو کارگروه

 

میلاد ترابی فرد

میلاد ترابی فرد

عضو کارگروه

 

زهرا خیری دوست

زهرا خیری دوست

عضو کارگروه

 

مهدی ریاضی

مهدی ریاضی

عضو کارگروه

 

مصطفی محمدی رمضانی

مصطفی محمدی رمضانی

عضو کارگروه

 


موضوعات

  • تحولات نظم جهانی، سناریوهای موجود و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران،
  • تحریم و امکان کنشگری در نظم آتی اقتصادی جهانی
  • جایگاه ایران در نظم آینده اقتصاد جهان و نحوه بهره‌مندی از فرصت‌های ژئوپلیتیک
  • نگاشت نهادی و ساختار سازمانی پیشبرد راهبرد جانمایی اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی
  • نقش ترانزیت در بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل
  • نقش صنعت در بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل
  • نقش انرژی در بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل
  • نقش کنشگری در زمینه تجارت کالاهای اساسی در بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل
  • نقش نهادهای عمومی غیردولتی در جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در نظم آینده
  • نقش بخش خصوصی در جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در نظم آینده

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت

اولین نشست تخصصی

1402/06/19 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

دومین نشست تخصصی

1402/06/20 دانلود فایل - - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

سومین نشست تخصصی

1402/06/27 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل

چهارمین نشست تخصصی

1402/06/28 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل
دانلود فایل

پنجمین نشست تخصصی

1402/07/03 - - - -

ششمین نشست تخصصی

1402/07/04 - - - دانلود فایل