اعضای کار گروه

حسین صمصامی

حسین صمصامی

رئیس کارگروه

 

 
 
 
بهناز ورشوساز

بهناز ورشوساز

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری اصلاح ساختار نظام مالی (مبانی اسلامی اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، اصول حاکم بر اصلاح نظام مالی)
 • ساختار نظام مطلوب مالی (تفکیک بازار پول، سرمایه و بیمه، تفکیک نظام پرداخت و تأمین مالی، انحصار و رقابت در نظام بانکی، مردم‌بنیانی)
 • مشکلات محوری در تحول ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه (رابطه بخش واقعی و مالی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، خلق پول بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها، سفته‌بازی در نظام بانکی، عقود صوری، معوقات بانکی، سفته‌بازی، حجم پایین تأمین مالی، مالی‌سازی، مشکلات بازار ثانوی)
 • اصلاح ساختار سازمانی نظام بانکی (بانکداری مرکزی، استقلال بانک مرکزی، شوراهای نظارت شرعی، ادغام بانک‌ها، بهینه‌سازی تعداد شعب، تجمیع نظام پرداخت‌ها)
 • اصلاح قوانین و مقررات نظام مالی (قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی، قوانین بورس اوراق بهادار، قواعد گزیر، قواعد تنظیم رابطه بانک‌ها)
 • ابزارهای نوین نظام مالی (ابداعات و پیشرفت‌های مالی، صکوک اسلامی، تجارب نامتعارف در اصلاحات بانکی، ظهور رمزارزها، قراردادهای هوشمند، صکوک)
 • الگوهای اصلاح ساختار نظام بانکی (الگوی تفکیک، الگوی بانکداری جامع، الگوی بانکداری هسته‌ای Core Banking)
 • الگوهای نظارت بر بانک‌ها (سازمان نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، نظارت شرعی بر بانک‌ها)
 • شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها (شاخص‌های حذف ربا، عدالت توزیع منابع بانکی، و...)
 • الگوی مواجهه با خلق پول بانکی، هدایت نقدینگی در نظام بانکی، بسته‌های نجات بانکی برای دوره گذار
 • ظرفیت بانک‌ها در توسعه استانی (ایده بانک‌های توسعه‌ای)
 • ارزیابی ناترازی ارزی و سیاست‌های ارزی کشور
 • الگوی اصلاح نظام ارزی باهدف مهار تورم و رشد تولید
 • سند تحول نظام بانکی و ارزی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ فیلم صوت

اولین نشست تخصصی

- - - - - -

دومین نشست تخصصی

1402/01/14 دانلود فایل - - - دانلود فایل

سومین نشست تخصصی

1402/02/06 دانلود فایل - - - دانلود فایل

چهارمین نشست تخصصی

1402/02/19 دانلود فایل - - - دانلود فایل

پنجمین نشست تخصصی

1402/03/03 دانلود فایل - - - دانلود فایل
دانلود فایل

ششمین نشست تخصصی

  - - - - -

هفتمین نشست تخصصی

1402/03/31 - - - - دانلود فایل

هشتمین نشست تخصصی

1402/06/26 - - - - دانلود فایل