اعضای کار گروه

حسین صمصامی

حسین صمصامی

رئیس کارگروه

 

 
 
 
رسول بخشی دستجردی

رسول بخشی دستجردی

عضو کارگروه

 

سیدمهدی حسینی دولت آبادی

سیدمهدی حسینی دولت آبادی

عضو کارگروه

 

کامران ندری

کامران ندری

عضو کارگروه

 

بهناز ورشوساز

بهناز ورشوساز

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری اصلاح ساختار نظام مالی (مبانی اسلامی اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، اصول حاکم بر اصلاح نظام مالی)
 • ساختار نظام مطلوب مالی (تفکیک بازار پول، سرمایه و بیمه، تفکیک نظام پرداخت و تأمین مالی، انحصار و رقابت در نظام بانکی، مردم‌بنیانی)
 • مشکلات محوری در تحول ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه (رابطه بخش واقعی و مالی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، خلق پول بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها، سفته‌بازی در نظام بانکی، عقود صوری، معوقات بانکی، سفته‌بازی، حجم پایین تأمین مالی، مالی‌سازی، مشکلات بازار ثانوی)
 • اصلاح ساختار سازمانی نظام بانکی (بانکداری مرکزی، استقلال بانک مرکزی، شوراهای نظارت شرعی، ادغام بانک‌ها، بهینه‌سازی تعداد شعب، تجمیع نظام پرداخت‌ها)
 • اصلاح قوانین و مقررات نظام مالی (قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی، قوانین بورس اوراق بهادار، قواعد گزیر، قواعد تنظیم رابطه بانک‌ها)
 • ابزارهای نوین نظام مالی (ابداعات و پیشرفت‌های مالی، صکوک اسلامی، تجارب نامتعارف در اصلاحات بانکی، ظهور رمزارزها، قراردادهای هوشمند، صکوک)
 • الگوهای اصلاح ساختار نظام بانکی (الگوی تفکیک، الگوی بانکداری جامع، الگوی بانکداری هسته‌ای Core Banking)
 • الگوهای نظارت بر بانک‌ها (سازمان نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، نظارت شرعی بر بانک‌ها)
 • شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها (شاخص‌های حذف ربا، عدالت توزیع منابع بانکی، و...)
 • الگوی مواجهه با خلق پول بانکی، هدایت نقدینگی در نظام بانکی، بسته‌های نجات بانکی برای دوره گذار
 • ظرفیت بانک‌ها در توسعه استانی (ایده بانک‌های توسعه‌ای)
 • ارزیابی ناترازی ارزی و سیاست‌های ارزی کشور
 • الگوی اصلاح نظام ارزی باهدف مهار تورم و رشد تولید
 • سند تحول نظام بانکی و ارزی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ فیلم صوت

اولین نشست تخصصی

- - - - - -

دومین نشست تخصصی

1402/01/14 دانلود فایل - - - دانلود فایل

سومین نشست تخصصی

1402/02/06 دانلود فایل - - - دانلود فایل

چهارمین نشست تخصصی

1402/02/19 دانلود فایل - - - دانلود فایل

پنجمین نشست تخصصی

1402/03/03 دانلود فایل - - - دانلود فایل
دانلود فایل

ششمین نشست تخصصی

  - - - - -

هفتمین نشست تخصصی

1402/03/31 - - - - دانلود فایل

هشتمین نشست تخصصی

1402/06/26 - - - - دانلود فایل