اعضای کار گروه

مهدی موحدی بیکنظر

مهدی موحدی بیکنظر

رئیس کارگروه

 

اشکان هراتی

اشکان هراتی

دبیر کارگروه

 

 
 
ایمان رفیعی

ایمان رفیعی

عضو کارگروه

 

سیدمجتبی زری‌باف

سیدمجتبی زری‌باف

عضو کارگروه

 

رحیم سرهنگی

رحیم سرهنگی

عضو کارگروه

 

محمدرضا کارگر شورکی

محمدرضا کارگر شورکی

عضو کارگروه

 

احمدرضا ملکی‌مقدم

احمدرضا ملکی‌مقدم

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری اصلاح ساختار نظام مالیاتی و حمایتی (مشکلات ناشی از گسست نظام و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی)
 • مشکلات ناشی از پیوند سیاست‌های قیمتی و حمایتی (آسیب‌شناسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها)
 • معیارها و شاخص‌های عدالت مالیاتی و حمایتی
 • الگوی مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر منطق مالیات‌های اسلامی (مالیات بر مازاد درآمد، درآمد پایه ایرانی)
 • الگوی تقویت استفاده مالیات و یارانه به‌عنوان ابزار سیاست مالی (گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی)
 • الگوی تقویت نقش تنظیم‌گری مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر احتکار زمین)
 • الگوی مطلوب یارانه تولید و یارانه حمایت از مصرف‌کننده
 • ظرفیت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران
 • راهبردهای بهبود اخلاق مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
 • شفافیت اطلاعات در نظام مالیاتی
 • الگوی یکپارچگی نظام مالیاتی و نظام حمایتی (پرداخت یارانه از محل مالیات، اقتضائات سازمانی و قانونی)
 • اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی (ارتباط نظام تأمین اجتماعی و مالیات)
 • سند تحول نظام مالیاتی – حمایتی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت

اولین پیش‌نشست تخصصی

1402/01/22 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل

دومین پیش‌نشست تخصصی

1402/03/09 دانلود فایل دانلود فایل - -

سومین پیش‌نشست تخصصی

1402/04/07 دانلود فایل اول
دانلود فایل دوم
دانلود فایل اول - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

چهارمین پیش‌نشست تخصصی

1402/04/10 دانلود فایل اول
دانلود فایل دوم
دانلود فایل اول - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

پنجمین پیش‌نشست تخصصی

1402/04/18 دانلود فایل اول
دانلود فایل دوم
دانلود فایل - دانلود فایل