ششمین پیش‌نشست اصلاح ساختار نظام مالی

 

موضوع نشست:

آسیب‌شناسی نظام بانکی و ارائه راهکار عملیاتی

 

سخنرانان:

حسین صمصامی

رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 

پرویز داودی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

زمان:

چهارشنبه 31 خردادماه ۱۴۰۲ ساعت 14 الی 16

 

مکان:

سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی